SPOLU je nás 8277 spoluobčanů

Chceme město SPOLUzodpovědnější. A Vy? (1. část)

27.04.2014 21:46

Pro zajištění tohoto cíle jsou městům a obcím svěřeny dva významné nástroje:

Územní plán a Strategický plán rozvoje města

Úroveň zpracování obou těchto dokumentů zásadně ovlivní kvalitu života ve městě i jeho úspěšný rozvoj. V Červeném Kostelci je aktuálně pořizován nový územní plán i strategický plán rozvoje města. Rádi bychom Vás stručně seznámili s významem těchto nástrojů a pokusili se Vás přesvědčit, že má smysl, aby se o ně SPOLUobčané zajímali.

V závěru Vám nabízíme možnost se k tématu vyjádřit a zveme Vás ke společné diskuzi.

Co je územní plán?

Územní plán (ÚP) je základní a zároveň zásadní dokument rozvoje každé obce. Proces pořizování ÚP je striktně definován stavebním zákonem. Územní plán závazně určuje možnosti využití veškerého území všech katastrů města. Nařizuje, k jakému účelu smí být využit každý jednotlivý metr čtvereční všech vlastníků na území obce.

ÚP omezuje soukromé vlastnictví. Dělá to s cílem sladit záměry vlastníků nemovitostí a dosáhnout společné dohody s veřejným zájmem a ohledem na udržitelný rozvoj území. Správnou dohodou je možné zvyšovat kvalitu života obyvatel i zajistit růst cen jejich nemovitostí. Při tak velkém vlivu má zásadní význam spolupráce s veřejností.

Můžu ovlivnit, jak bude vypadat?

Samozřejmě ano. Možná jste postřehli výzvu Městského úřadu návrh ÚP připomínkovat. Jistě jste tak učinili v případě, že jste s některou částí jeho návrhu nesouhlasili. Vyjádřit se můžete v situaci, kdy nesouhlasíte s nově plánovaným návrhem využití vlastního pozemku, ale i v případě nesouhlasu s plánovaným využitím jakékoli jiné plochy na celém území našeho města.

Pokud jste se k ÚP vyjádřit nestihli, nezoufejte!

Možnost bude i při jeho veřejném projednávání, na které nás vedení města, vědomé si významu dokumentu, jistě předem ukázkově upozorní a návrh projedná s občany např. i v jednotlivých místních částech. Plán bude pravděpodobně schvalovat až zastupitelstvo vzešlé z podzimních komunálních voleb.
Privilegované postavení v tomto kroku dostanou vlastníci pozemků, jejichž práv se změna plánu jakýmkoli způsobem dotýká – ti mohou podat námitku. Ta se musí projednat a v případě, že jí nebylo vyhověno, má úřad povinnost odmítnutí řádně odůvodnit. Vůči odůvodnění je možné se dále odvolat. Kdokoli ostatní může podat připomínku, jejíž odmítnutí však zdůvodněno být nemusí. Pokud je občanů se stejnou připomínkou alespoň 200 (v případě našeho města), může jejich zástupce podat námitku se stejnými výsadami, jako v případě, kdy ji podává dotčený vlastník.

Proč bych se tím měl zabývat já? Svých starostí mám dost.

Věnovat pozornost územnímu plánu je povinností každého zodpovědného občana či jen vlastníka nemovitosti.  Podoba plánu zásadně ovlivní budoucí vzhled města. Snadno se může stát, že se stav ÚP může stát přímo Vaší starostí. Moc plánu se prakticky projeví při územním řízení – tedy v situaci, kdy stavební úřad zkoumá soulad záměru výstavby domu, továrny, obchodu, benzínové pumpy či jakékoli jiné stavby na konkrétním pozemku (třeba právě na Vašem nebo s Vámi sousedícím) s územním plánem. Pokud plán např. povoluje výstavbu továrny za Vaším pozemkem a vy si toho včas nevšimnete, nemáte již mnoho možností jeho výstavbu zvrátit! Co je v plánu povoleno se může kdykoli provést. Pokud zamýšlený projekt neodpovídá územnímu plánu, realizovat se nemůže!

Jednoznačně stanovené podmínky využití pozemků jsou v zájmu všech, neboť zavazují k rovnoprávnému přístupu ke všem vlastníkům a snižují možnost ovlivnění libovůlí úředníka. Tato pravidla jsou obsažena v textové části plánu, v tzv. regulativech rozvoje a to pro každý plánem určený typ možného využití plochy.

Územní plán je zásadním a obrovsky mocným nástrojem rozvoje každé obce. Už i proto, že zasahuje do osobního vlastnictví nás všech, je pro jeho kvalitu a všeobecné přijetí zásadní společná dohoda.

Projednávaný nový územní plán je k nalezení na webu Městského úřadu.

Jak jste Vy spokojení s návrhem nového ÚP?
Stojíme o Váš názor!

Myslíte si, že nový územní plán zajistí zázemí pro dobrý rozvoj města?
Zajímáte se v ÚP jen o své pozemky nebo jste se zamýšleli i nad společnými problémy?
Omezuje Vás konkrétně některé jeho opatření?

Nabízí se i další otázky:
Myslíte si, že Červený Kostelec potřebuje dvě průmyslové zóny?
Je v Červeném Kostelci dostatek/nadbytek ploch pro výstavbu bydlení?
Jak byste si představovali využití ploch v centru města – rozhodli byste se pro park, městskou zástavbu, rodinné domy?
Co s areálem Textonie?

Myslíte si, že tyto otázky zvládne vyřešit územní plán? 

Není vhodnější nástroj, který odpoví na skutečné potřeby SPOLUobčanů našeho města?

Podněty k zodpovězení těchto otázek Vám nabízíme ve druhé části článku

Chcete vědět víc? Zde jsou praktické informace o ÚP stravitelné pro každého:
O územním plánování stručně a jasně – příručka ke stáhnutí
 

Diskusní téma: Chceme město SPOLUzodpovědnější. A Vy? (1. část)

průmyslová zóna

Lenka 07.10.2014
Vůbec se mi to nelíbí.Denně tu projede tolik kamionů.To nemluvím o tom,že když jezdí lidé do práce,ráno mezi 5,15 a 5,55 a večer po 22 hodině je to šílený.Jenže jim by se také nelíbilo,kdyby jim pod okny jezdilo tolik aut,a ještě si z ulice dělali závodní dráhu....

průmyslová zóna

martys 08.09.2014
jak to teda bude s tou průmyslovou zónou u semetu do lán? vy chcete, aby jezdili spousty kamionů řehákovou mezi barákama? co s tim uděláte? my to tam nechcem

Re: průmyslová zóna

Tomáš Šimek 09.09.2014
A o tom to právě je. O informacích... Je bohužel potřeba zajít na město a žádat informace. Nebylo by jednodušší uspořádat setkání nad plánem a lidem vše vysvětlit? Vše je o komunikaci mezi občanem a radnicí. A že těch komunikačních kanálů je, jen je využívat...

Re: Re: průmyslová zóna

martys 10.09.2014
čo bolo to bolo, ale co s tím uděláte vy?

Re: Re: Re: průmyslová zóna

Tomáš Šimek 11.09.2014
Na prvním místě nás bude zajímat názor občanů a hlavně těch, kterých se to týká nejvíce. Dle toho se poté můžeme rozhodovat.
Existuje celá řada možností, jak více komunikovat, ať to je web, sociální sítě, referendum, ankety apod.

Re: průmyslová zóna

Lukáš Laštovička 06.10.2014
Pro mne je tato průmyslová zóna a ještě navíc v této lokalitě nesmyslná. V dubnu jsem již podával připomínky. Zjišťoval jsem, kdy bude druhé kolo projednávání, kde je možné už podat i námitky, který mají větší váhu než připomínky. Na úřadu mi bylo panem Křečkem sděleno, že je to přelom říjen - listopad 2014. Je zapotřebí s tímto seznámit co nejvíce lidí a podávat námitky.