SPOLU je nás 8277 spoluobčanů

Co se děje u nás na radnici?

01.11.2017 07:50

Poslední volby v Červeném Kostelci dopadly tak, že většina občanů projevila přání ukončit vládu jedné strany, potažmo jednoho muže na radnici. Na základě toho vznikla koalice a byla zvolena rada.  Nová rada se pustila do práce novým stylem. Zapojit do rozhodování o věcech veřejných širokou veřejnost. Na základě toho se podařilo zastavit nesmyslně drahý projekt cyklostezky včetně zachování Občiny tak jak je, uskutečnilo se pracovní setkání veřejnosti o prostranství mezi školami, jehož výsledky byly podkladem k vypracování zadání veřejné soutěže. Výstava v prostranství mezi autobusovým nádražím a starou radnicí vyprovokovala diskusi veřejnosti, jak by toto prostranství mělo vypadat a co by zde mělo být. Sbírání názorů pokračovalo i v září ve Svojsíkově parku, kde si velké množství příchozích mohlo přímo na místě napsat, jak se zde cítí, co by zde chtěli dělat a k čemu by měl park sloužit. Bohužel ne všem tento nový styl práce a nové složení rady bylo pochuti. Neochota pracovat novým stylem a naplňovat projekt otevřené radnice se projevovala nezveřejňováním, či úmyslným oddalováním zveřejnění nových připravovaných projektů, neinformování veřejnosti o průběhu příprav a realizací. Krátce, snahou navodit atmosféru, že se nic nedělá. Vše se dělo pod heslem „čím hůř, tím lépe“.  Vyvrcholením této situace bylo, když náš největší koaliční partner Nezávislí, pod vedením místostarosty pana Bergmana spoluorganizoval schůzku s „opozičními“ zastupiteli (KDU-ČSL, ODS, Sportovci, KSČM) o odvolání vybraných členů rady. Ve středu 18. 10. po dlouhodobém boji s větnými mlýny 3 radní, Michaela Cinková, Štěpán Nosek a Marcela Kollertová,  odstoupili z rady města. Důvody jejich odstoupení níže (nebo v dalším článku zde). Den poté se uskutečnila již dříve plánovaná schůzka „opozičních“ zastupitelů, na které si nanečisto odhlasovali odvolání posledního nevyhovujícího člena rady pana Hrstky.


Malý sál divadla
Návrh na rekonstrukci malého sálu divadla vypracoval městský architekt pan Wajsar a jak bylo doposud v Červeném Kostelci zvykem tento návrh se přeměnil v projekt a podle starých zvyků by se rekonstrukce podle tohoto projektu uskutečnila, aniž by se dotčená veřejnost k tomu mohla jakkoliv vyjádřit. Naštěstí se tento záměr včas veřejnosti předložil. Vznikla pracovní skupina složená hlavně z uživatelů tohoto sálu. Na základě výsledku práce této skupiny rada rozhodla o změně dispozičního uspořádání malého sálu a o přepracování projektu podle nově schválené varianty. Z ekonomického a časového hlediska byl přepracováním projektu pověřen městský architekt pan Wajsar. Po několika sezeních s pracovní skupinou a po mnoha vysvětlování proč věci nejdou a takřka po 3 měsících od schválení nového zadání pan Wajsar na radě předložil závěrečný návrh, který byl opět podle jeho původní varianty. Po této skutečnosti rada rozhodla ukončit spolupráci s panem Wajsarem na této rekonstrukci a vypsat výběrového řízení na dodávku projektu rekonstrukce malého sálu podle nově schválené koncepce v uspořádání jeviště hlediště a baru u vstupu.

Kdo skutečně vládne na radnici
A ještě jeden zážitek. 7 dní po schválení výzvy k podání nabídky na rekonstrukci malého sálu divadla  jsme zjistili, že tato výzva nebyla ještě ani zveřejněna na profilu zadavatele. Po upozornění na tento stav a vyslechnutí si spousty adrenalinových výjevů ze strany příslušných úředníků pronese pracovnice úřadu před svými nadřízenými větu „ musíme je utnout nebo si budou vyskakovat „ Slovem je byli myšleni radní města. Kdo tedy našemu úřadu vládne a jaká je vůle pracovat po novém? Zarážející je, že ani jeden z přítomných nadřízených na tuto situaci namístě nijak nezareagoval. Těžko se prosazují, změny když u lidí, kteří by je měli realizovat, není chuť ani vůle. Rada také rozhodla, že k výzvě budou připojeny podmínky zadání zpracované MA a půdorys malého sálu s kótami. Příslušná pracovnice však řekne, že to tam pod svým jménem nedá a rozhodnutí rady jí nezajímá. A když už se podaří úřednici přesvědčit o nutnosti zveřejnění dokumentů, dojde k tomu, že se zveřejní půdorys bez kót s komentářem: Když to budou projektanti chtít tak ať si to změří sami.

Za Spoluobčané Milan Hrstka