SPOLU je nás 8277 spoluobčanů

Palácový převrat na radnici se nevydařil

09.11.2017 14:18

Ve čtvrtek 2. 11. 2017 se konalo veřejné zasedání zastupitelstva města. Na programu jednání bylo odvolání pana Milana Hrstky, zastupitele s největší  podporou  občanů v  našem  městě  (získal největší počet hlasů v posledních komunálních volbách) a pana Romana Kejzlara. Tomuto odvolání předcházelo setkání „ opozičních zastupitelů “, na kterém se dohodli, že pro odvolání pana Hrstky budou všichni a pro odvolání pana Kejzlara nebude nikdo.
Čtvrteční zastupitelstvo začalo pro přítomné občany prvním šokem, kterým byl návrh pana Vondry, aby odvolání i volby nových členů rady probíhaly tajně. Po vznesení připomínky, že jsme se usnesli celé volební období hlasovat veřejně, aby naši spoluobčané viděli, jak jejich zastupitelé hlasují a proto nevidíme důvod hlasovat tajně, jsme se dozvěděli, že Červený Kostelec je maloměsto a tajné hlasování je demokratické. Následovala diskuze, ve které jednotliví zastupitele z řad Spoluobčanů kladli jednoduchou otázku. „ Řekněte nám jeden jediný důvod, proč chcete pana Hrstku odvolat.“ Odpovědí bylo pouze trapné ticho. Poté vystoupil sám pan Hrstka, který oznámil, že jediný smyšlený důvod byl, že dle zákona o střetu zájmů nemůže být radním, protože provozuje Broďák, který je v majetku města. Pan Hrstka požádal o stanovisko ministerstvo vnitra, které je gestorem zákona o střetu zájmů, o posouzení tohoto souběhu. Odpověď ministerstva, ve které se praví, že zákon o střetu zájmů nezakazuje zastupitelům a radním podnikání na městském majetku, byla předložena všem přítomným zastupitelům. Poté, co nikdo z těch, kteří se na odvolání pana Hrstky dohodli, nebyl schopen sdělit žádný důvod pro jeho odvolání, nastalo tajné hlasování. Po sečtení všech odevzdaných hlasů sdělil předseda volební komise pan Hanuš výsledek. Pro odvolání pana Hrstky 12 hlasů. Pan Hrstka nebyl odvolán a zůstává členem rady. Pro navrhovatele to bylo šokující zjištění. Pro nás radost a důkaz toho, že zázraky se stále dějí. Děkujeme panu Jiřímu Regnerovi a Pavlu Kábrtovi z KDU ČSL, kteří odvolání nepodpořili a děkujeme  i  třem neznámým , ve kterých se pohnulo svědomí  a na poslední chvíli se rozhodli nepodpořit bezdůvodné odvolání pana Hrstky. Pan Roman Kejzlar (nevíme, z jakého důvodu navrhovaný k odvolání, když bylo předem domluveno, že pro odvolání nebude nikdo), nebyl odvolán a nadále zůstává členem rady. Dále následovalo dovolení 3 nových členů rady. Do rady byli zvoleni pan Petr Nejman (Nezávislí) pan Tomáš Rýdl a pan Lukáš Laštovička (oba za sdružení Spoluobčané).   Přejeme všem nově zvoleným, aby se jim dařilo pokračovat v nově nastoleném trendu vedení města podle potřeb a přání jejich občanů a jsme zvědavi, zda se někdy od někoho dozvíme důvod snahy odvolat našeho pana radního a zastupitele pana Hrstku.