SPOLU je nás 8277 spoluobčanů

Pozici starosty města obhájil Rostislav Petrák

07.11.2018 08:22

Vážení spoluobčané, 

ve čtvrtek 1. 11. proběhlo v malém sále Divadla J. K. Tyla ustavující zastupitelstvo města Červený Kostelec na volební období 2018 – 2022. 

Celkem se sešlo 25 zvolených zastupitelů, kteří složili slib a dále zvolili starostu, místostarostu, Radu města a také finanční a kontrolní výbor. 

Pozici starosty města Červený Kostelec jednoznačně obhájil dosavadní starosta Rostislav Petrák a do rady města byly za Spoluobčany zvoleny Milan Hrstka a Tomáš Prouza. Tímto můžeme oficiálně navázat na naši předchozí práci pro naše město, děkujeme. 

Podrobnější přehled: 

starosta:
Ing. Rostislav Petrák (Spoluobčané) – 19 hlasů 

místostarosta:
Jiří Regner (KDU- ČSL) - 18 hlasů 

členové Rady města:
Ing. Milan Hrstka (Spoluobčané)
Mgr. Jan Kafka Ph.D. (KDU- ČSL) 
Mgr. Štěpán Nosek (Město+)
Tomáš Prouza (Spoluobčané)
Mgr. Markéta Šolcová (KDU- ČSL) 

Finanční výbor (9 členů včetně předsedy):
předseda – Ing. Pavel Kábrt (KDU- ČSL)
členové: Mgr. Ing. David Bohadlo (Spoluobčané), Ing. Lada Fialová (Město+), Ing. Josef Hanuš (Spoluobčané), Ing. Roman Kejzlar (Pro rozvoj města), Mgr. Martin Klapper (KDU- ČSL), Ing. Miroslav Novosvětský (ODS), Ing. Marek Špelda Ph.D. (Nezávislí ČK), Alena Vosáhlová (ODS) 

Kontrolní výbor (9 členů včetně předsedy):
předseda – PharmDr. Zuzana Minaříková (Nezávislí ČK)
členové: Richard Bermann (Pro rozvoj města), Ing. Marcela Franková (ODS), Marcela Kollertová (Město+), Monika Kozáková (ODS), Petr Nejman (Pro rozvoj města), Tomáš Rýdl (Spoluobčané), Mgr. Jana Špeldová (KDU - ČSL), Josef Vondra (Nezávislí ČK)