SPOLU je nás 8277 spoluobčanů

Rezignace na členství v Radě města Červený Kostelec

25.10.2017 11:22

K 18. říjnu 2017 jsme rezignovali na členství v radě města z toho důvodu, že aktuální situace v městských strukturách, v radě a zastupitelstvu neumožňuje, abychom dosáhli změn a cílů, které jsme si pro práci radních předsevzali.

  • Zdařil se dobrý volební výsledek nezávislých seskupení a podařilo se sestavit koalici, která, jak se zdálo, měla vůli k prosazení změn. Do rady jsme vstupovali s úmyslem, že se budeme poctivě snažit změnit mnohé v dosavadním fungování města a Městského úřadu v Červeném Kostelci a budeme pokračovat v dobrých započatých projektech. Snažili jsme se inspirovat v jiných, v tomto ohledu úspěšných městech.
  • Podařila se veřejná diskuze, ze které čerpal projekt prostranství mezi školami; veřejnost se vyjadřovala k využití Svojsíkova parku; komise architektury, urbanismu a rozvoje města např. jednoduchým způsobem zapojila veřejnost do úvah o zanedbaném „parku“ u autobusového nádraží. Tyto a jiné akce potvrdily zájem občanů města o veřejné dění. Tento potenciál je však třeba efektivně a hlavně v dohledné době využít! Ukazuje se, že k tomu není jasná vůle.
  • Prosazovali jsme spolu s některými kolegy, aby se město otevřelo veřejným soutěžím a výběrům, které, tam, kde je to možné, nesledují jen cenu, ale také kvalitu. Jsme přesvědčeni, že naše město si zaslouží to nejlepší.
  • Dále jsme podpořili výstavbu a plány na rekonstrukci sportovních zázemí.
  • Přispěli jsme k tomu, že město má konečně přehledný grantový program, který motivuje aktivitu spolků a obyvatel města.
  • Podpořili jsme nové projekty městské parkové zeleně. Příkladem je projekt Zahrady Boženy Němcové, který měl modelově ukázat, že i malé a nenákladné zásahy mohou oživit zanedbaná místa ve městě. Stačí jen trocha energie, důslednosti a dobré vůle.

Ta se v poslední době z městských struktur a městské rady kamsi vytratila. Neumíme pracovat v prostředí, kde nefunguje otevřená komunikace a integrita rady je narušována zevnitř, ať už rezistencí části městského aparátu či stále zjevnější příchylností některých členů vedení města k udržování statu quo. Nelze dost dobře pracovat v prostředí, ze kterého se ztratily jasná orientace směrem k modernímu, otevřenému, sebevědomému městu a společný cíl.

  • Nerozumíme tomu, proč se dobrý, řádně schválený pilotní projekt ­– prostranství mezi školami – stává kvůli neochotě radnice o něm průběžně informovat veřejnost (na tento fakt jsme soustavně upozorňovali) a účinně ho hájit v zastupitelstvu, obětí dezinformací a prvoplánových útoků některých zastupitelů-přátel starých řešení. Ti podle všeho hledají záminky, aby mohli projekt potopit. Nejde nám o neposkytování prostoru jiným názorům. Naopak. Demagogii lze však čelit pouze jasným slovem; věci se neprosazují samy. Zdravý rozum o sobě musí dát vědět.
  • Pojetí městského architekta jako iniciativního a komunikativního organizátora architektonického dění v obci zavedla do praxe již mnohá úspěšná města v ČR. Proto jsme spolu s komisí architektury napsali koncepci fungování MA, kterou schválila rada, v souladu s jasným doporučením České komory architektů, které je stávající MA členem, a na základě konzultací s odborníky jsme navrhovali opatření zamezující střetu zájmů atp.

Nerozumíme tomu, že se naše snaha o zavedení standardních podmínek v této otázce stává ze strany některých zastupitelů předmětem obviňování z osobních motivací a vzbuzuje odpor městských struktur. Stejná koncepční opatření, která jsme navrhovali, zavedla zcela přirozeně města, jejichž představitelé pochopili, že jasná pravidla a důvěryhodnost jsou pro bezproblémový výkon MA klíčové. Naše argumentace týkající se MA byla vždy věcná a byla vedena výhradně snahou, aby se tato služba stala pro město efektivní. Na věcnou kritiku se reaguje fabulacemi o spiknutí apod. Takový způsob komunikace dobře známe z minulosti a byl jedním z důvodů, proč jsme šli do voleb – abychom to změnili. Ač se této problematice budeme i nadále aktivně věnovat, nehodláme už v takovém prostředí za aktuální stav přebírat zodpovědnost jako radní města.

  • Došli jsme k přesvědčení, že pokud naše názory nesdílíme s uvolněným vedením města, které má politiku rady na úřadě zavádět do praxe, je demotivující neustále narážet do zdi nepochopení. Postupovat silou by nebylo produktivní. Ve chvíli, kdy je jasné, že nelze prosadit to, co jsme si předsevzali, a kdy není šance na to udržet orientaci směrem k otevřenému městu už z toho důvodu, že koaliční projekt dobře nefunguje a ve stávajícím zastupitelstvu města zjevně není pro takové směřování dostatečná podpora, nelze pokračovat.

Děkujeme za důvěru zastupitelům, kteří nás volili. Udělali jsme, co bylo v našich silách.

Nemáme ale nejmenší pochybnost o tom, že Červený Kostelec jednou čekají příhodnější podmínky. Budeme na tom pracovat jako zastupitelé.

 V Červeném Kostelci dne 20. 10. 2017 

Mgr. Štěpán Nosek  (nezávislé sdružení „Kostelec pro lidi“)

Marcela Kollertová (nezávislé sdružení „Kostelec pro lidi“)

Michaela Cinková   (nezávislé sdružení „Spoluobčané“)