SPOLU je nás 8277 spoluobčanů

Rozhovor starosty města Rostislava Petráka pro Náchodský deník

18.09.2018 13:29

Pokud jste propásli dnešní (úterý 18. 9.) vydání Náchodského deníku, tak Vám alespoň touto formou přinášíme článek, který vyšel v Náchodském deníku na základě níže uvedeného rozhovoru s redaktorem Jiřím Řezníkem

Když se ohlédnete za čtyřmi posledními roky, tak co se Vám v první chvíli vybaví za úspěšně dotáhnutou realizaci, která městu prospěla a posunula ho. 

Takovouto úspěšnou realizací může být loni nově postavené tenisové zázemí. Může se to jevit jako malá realizace, ale jedná se o první realizaci k podpoře sportu v našem městě z připravené řady. Před čtyřmi lety byla právě venkovní sportoviště a jejich zázemí ve špatném stavu a právě v tento čas jsme nakročili k systémovým změnám. Nejdříve jsme, po vzájemné dohodě s TJ sjednotili vlastnictví sportovišť. TJ darovala městu některé nemovitosti a město přislíbilo investice do sportu. Tenisové zázemí již stojí, víceúčelové hřiště házené bude dokončeno tento měsíc, dále se buduje zázemí pro volejbalové kurty a letos bude dokončena dokumentace pro stavební povolení na kompletní rekonstrukci zázemí fotbalového stadionu včetně divácké tribuny. Na tento systém navazují nové smlouvy o výpůjčce sportovišť spolkům a dotační program pro podporu sportu a spolkové činnosti. V oblasti kultury považuji za úspěch personální a provozní stabilizaci městského kulturního střediska a také nelze opomenout schválení nového územního plánu města a plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací.

Naopak co Vás mrzí, že jste třeba slíbili a měli ve volebním programu a nepodařilo se dotáhnout do úspěšného konce, kde vidíte případné rezervy.

Nebyl to přímo slib, ale mrzí mě, že se nám zatím nepodařilo posunout dobrým směrem k vylepšení místního "brownfieldu", tedy areálu bývalé Tepny. Komunikace s vlastníky s adresou na Britských Panenských ostrovech je složitá a také stále čekáme na státní pomoc v podobě dotační podpory pro řešení tohoto pro město velkého čtyřhektarového sousta.

V Červeném Kostelci se dlouhodobě řeší úpravy různých míst a prostranství - mezi školami a hlavně samotné centrum města. Jaký je stav věcí v současnosti a co nejbližší budoucnost?

Co se týká řešení prostoru mezi školami, tak letošním úkolem je dokončení příprav včetně získání stavebního povolení pro realizaci v příštím roce. Co se týká náměstí, tak tam jsme bohužel nenašli v našem zastupitelstvu schodu nad postupem řešení tohoto komplikovaného prostoru. Momentálně probíhá oprava vozovek, kterou ŘSD přislíbilo v návaznosti na enormní zatížení tohoto neopravovaného úseku 1/14 při zajišťování objízdných tras při opravě průtahu Náchodem v minulých letech. Systémové řešení našeho náměstí je jeden z úkolů do budoucna.

Jak se na chodu samosprávy podpepsala krize z října loňského roku, kdy rezignovala téměř polovina rady? Zhatilo to nebo zkomplikovalo nějaké plány?

Vzniklou situaci jsme se snažili vyřešit v rámci dohodnuté koalice, což se nakonec podařilo. Cílem bylo stabilizovat prostředí a nenarušit činnost samosprávy. Vzniklá situace nenarušila ani chod samosprávy ani přípravu a realizaci započatých stěžejních projektů a investic. Děkuji tímto radním, kteří před rokem přišli do rady města a výrazně přispěly k uklidnění situace a stabilizaci chodu našeho města.

Vaše osobní ohlédnutí za čtyřmi roky na starostenské židli - s čím jste do starostenské kanceláře v listopadu 2014 vcházel, s jakými představami a iluzemi a jak moc se liší od reality po čtyřleté zkušenosti?

Před čtyřmi lety jsem vcházel do starostovské kanceláře s velkým odhodláním a věděl jsem, že se ode mne hodně očekává. Jako nováček nejen ve funkci starosty, ale i zastupitele jsem se toho musel hodně naučit. Při řešení problémů se člověk učí rychle, rozsah práce starosty je široký a je na vás kolik si toho naložíte. Mám rád projektování, stavby a nastavování systémů i do budoucna, snažím se věcem, které dělám rozumět, abychom hledali ta správná řešení. Myslel jsem, že nám to půjde rychleji. Mám vysledováno, že od prvotního nápadu uběhne přibližně jeden a půl roku, než se s ním většina ztotožní a projekt se začne naplňovat. Všechno má svůj čas, ale já jsem rád, když projekty běží v rychlejším tempu. Práce starosty mě baví, i když je to někdy složité a odpovědnost je veliká.

Dluhová zátěž města - jaký bylo zadlužení města před čtyřmi lety a jak je na tom na konci volebního období?

Na začátku tohoto volebního období jsme městské finance přebírali ke konci roku 2014 s několika úvěry v celkové hodnotě cca 50 mil. Kč. Roční splátka úvěrů postupně klesá z 10,9 milionů na letošních 8,9 a příští rok v prosinci město doplatí poslední výraznou splátku. V tomto volebním období jsme si žádné peníze nepůjčovali a zároveň jsme vytvářeli rezervu na některé připravené investice. Na konci tohoto roku bude dluh v hodnotě cca 8,6 mil Kč.