SPOLU je nás 8277 spoluobčanů

Spolky aneb člověk je tvor společenský

09.09.2014 09:20

Spolky, církve, zájmová sdružení, umělecké soubory, kluby, sbory, tělovýchova, sport, turistika, tvořivost dětí a mládeže a jiné neziskové organizace.

Člověk je jak známo tvor společenský a většina z nás potřebuje ke svému životu další lidi. Dle známého přísloví „ vrána k vráně sedá ...“ si člověk hledá své přátele a lidi se společnými zájmy, zálibami a se stejnými potřebami. Pokud je nás dohromady víc, tak se začínáme organizovat a společnou činnost řídit ve společném zájmu, který naplňuje naše potřeby. Touto potřebou může být i udělat „ dobrou věc“ v činnost, která nás baví, zajímá, ke které máme vztah a poté i odpovědnost. Většina z nás do činnosti v takovémto sdružení vkládá své peníze, čas a energii, abychom mohli společně pomoci té „naší věci“, abychom ji uchovali i pro další generaci, aby i další mohli se zálibou dělat „svou věc“.

Spolky tvoří duši města. Společně pracujeme, komunikujeme, poznáváme se a spojuje nás již zmíněná „společná věc“.

V našem městě je více než 60 spolků, sdružení atd. Z tohoto čísla je vidět, že naše město je velice duševně bohaté, i když tato duše nemusí být na první pohled vidět. Podporujme a uchovávejme ji.

Otázky k diskusi:

Podporuje vedení našeho města dostatečně činnost spolků, zájmových sdružení, církví , sportu atd.?

S čím chcete od města pomoci?

Diskusní téma: Spolky aneb člověk je tvor společenský

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.