SPOLU je nás 8277 spoluobčanů

Vzdělání až na prvním místě

09.09.2014 09:27

V našem městě máme několik vzdělávacích zařízení, jejichž zřizovatelem je město Červený Kostelec.

Pro naše nejmenší jsou tu 3 mateřské školky:

  • MŠ Olešnice  – 1 třída – kapacita 25 dětí  – 2 pedagogické pracovnice
  • MŠ Náchodská  – 5 tříd – kapacita 125 dětí  – 10 pedagogických pracovnic
  • MŠ Větrník  –  4 třídy – kapacita 108 dětí -  celkem 10 pedagogických pracovnic
  • + odloučené pracoviště (na náměstí TGM)  – 1 třída – kapacita 17 dětí  

Všechny školky nedávno prošly rekonstrukcemi. Každá školka nabízí dětem školní zahradu s hřištěm, různými prolézačkami, pískovišti a houpačkami. Školky také nabízejí různé kroužky – jako sboreček, hru na flétnu a angličtinu. Zajišťují také logopedickou péči a mimo jiné i plavecký výcvik dětí. Každá školka má i svou školní jídelnu.

Děti odrostlé mateřským školkám můžeme přihlásit do některé z těchto základních škol, jejich zřizovatelem je také město Červený Kostelec.

  • ZŠ Olešnice   1-5 ročník – kapacita 35 žáků – malotřídní škola se dvěma třídami + družina – kapacita 21 žáků
  • ZŠ Lhota   1-5  ročník + družina – kapacita 25 žáků
  • ZŠ Václava Hejny  1-5 ročník – 10 tříd, 6-9 ročník – 12 tříd + družina – 4 oddělení – max. 30 dětí v jednom oddělení
  • + odloučené pracoviště Horní Kostelec  1-5 ročník + družina – kapacita 25 žáků

Je na rozhodnutí každého rodiče, zda své dítě přihlásí do „velké“ školy ve městě nebo do „menší“ školy.  Velkou roli ve výběru školy hraje samozřejmě také dostupnost. Výhodou „menších“ škol je individuálnější přístup pedagogů. Všechny školy mají celkem moderní vybavení, které se průběžně obnovuje. Vše samozřejmě není dokonalé, ale peněz bohužel není dostatek. Školy také nabízejí svým studentům různé zájmové kroužky.

Nesmím zapomenout na Základní uměleckou školu, jejímž zřizovatelem je také město Červený Kostelec. „Liduška“se stará o rozvíjení talentu našich dětí v hudebním, tanečním a výtvarném oboru.

V našem městě jsou také dvě školská zařízení, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj:

  • Speciální základní škola Augustina Bartoše – samostatná základní škola zřízená pro žáky se zdravotním postižením
  • Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky

Každý z nás má jistě na fungování škol a školek svůj názor a pokládá si různé otázky. 
Když vidím malé školáčky, kteří mají na zádech obrovské tašky, tak se ptám:
 

Musí naše děti nosit tak těžké školní tašky?

Je dostatečná kapacita v mateřských školkách a družinách?

Jsou naše děti dostatečně připraveny na vstup do školy?

Vaše Markéta Janušová

Diskusní téma: Vzdělání až na prvním místě

místní škola je aktivní

Marek Fiala 09.10.2014
ZŠ V. Hejny je nově zapojena do ambiciozního vzdělávacího projektu Dotkněme se budoucnosti, který ji pomůže modernizovat výuku (nejen) pomocí tabletů - děti tak nebudou muset mít tolik těžké tašky, ale hlavě by je škola mohla víc bavit.. pokud se tak skutečně stane, závisí už jen na zdejších učitelích...

https://budoucnost.tev.cz/o-projektu/cile-projektu/